Tørring Indre Mission · Missionshuset

Missionshuset på Bredgade 44, Tørring

Missionshuset er vores samlingssted. Her samles omkring 25 i mange forskellige aldre ca. hver 2. onsdag til forkyndelse af bibelens fantastiske budskab, mulighed for at dele tanker omkring det forkyndte samt opleve fællesskab gennem sang og bøn.

Her udover er der mulighed for at deltage i en bibelkreds ud fra missionshuset.

Lidt historie

Missionshuset gennemgik i 2016 en større renovering

I bestyrelsen havde vi noget tid snakket om, at vi trængte til renovering af vores mødesal – ikke mindst udskiftning af det slidstærke, men utidssvarende næsten 40-årige gamle gulvtæppe. Tilsagn om tilskud fra Indre Missions byggefond blev startsskuddet, nu skulle vi i gang. Der var meget der trængte, men vi blev enige om en plan – afhængig af, hvor langt økonomien rakte. Sidste tirsdag i marts samledes en flok for at tømme salen, så gulvtæppet kunne tages af den efterfølgende lørdag. Det gik dog så hurtigt med at tømme salen, at gulvtæppet kom af den samme aften. De følgende 3 lørdage samt nogle aftener i april, var der gang i den med slibning, maling, ombygning af repoet, opsætning af lamper samt nye gardiner. Ud over gulvtæppet, som blev lagt på af den lokale “tæppemand”, er det øvrige arbejde sket ved frivillig arbejdskraft af forskellige tilknyttet Indre Mission i Tørring. Det var en forholdsvis lille flok, der havde ressourcer og kræfter til arbejdet, men vi har oplevet et fantastisk arbejdsfællesskab, og hver lørdag var der sørget for frokost og kage til det arbejdende folk i form af pizza, tærter eller andre lækkerier. Det har været meget glædeligt at opleve den opbakning, der har været fra de øvrige med tilknytning til Indre Mission i Tørring – både økonomisk og positiv respons på det udførte arbejde. Det er indtrykket, at alle glæder sig over den forandring, der er sket med mødesalen i løbet af foråret/sommeren 2016.

Bibelord fra JesusNet

    • Tørring IM
    • Tørring Missionshus
    • Bredgade 44
    • 7160 Tørring